Bobby McFerrin - jednočlenný mnohohlasný zbor


Nechcelo sa mi veriť, že je už koniec, zdalo sa mi, že od začiatku nemohlo prejsť viac než tridsať minút - od okamihu, keď Bobby McFerrin vstúpil na pódium, uplynula však už takmer hodina aj tri štvrte.
Bobby McFerrin - jednočlenný mnohohlasný zbor, predviedol zázračným, slovami ťažko opísateľným, nádherným spôsobom, kam až siahajú ľudské možnosti.
Jediný hlas, využívajúci jednoduché princípy, ktoré pomenoval už pred 2500 rokmi v antickom Grécku Pytagoras, dokáže rozozvučať „hudbu sfér“.
Okrem spevu tohto výnimočného génia bolo radosťou zažiť aj vzácne prejavy kolektívnej muzikality obecenstva, energiu, radosť a úsmevy ľudí – všetkým, ktorí sa o tento krásny, v pravom zmysle slova sviatočný večer pričinili, patrí veľká vďaka.
Bobby McFerrin vo mne znovu oživil vieru v pozitívny potenciál ľudskej civilizácie; kiežby všetci ľudia mali možnosť stretnúť sa s takýmto živým zázrakom.

(Bobby McFerrin, NTC Sibamac Arena Bratislava, 17. 5. 2008)


Uverejnené v denníku Pravda, máj 2008