Veľkí dirigenti 20. storočia: Karl BöhmKARL BÖHM
(28.8.1894, Graz – 14.8.1981 Salzburg)

"V hudbe nestrpím žiadne kompromisy."

Mladosť a štúdiá
Na želanie otca študoval Karl Böhm právo. Želanie bolo motivované osobnou skúsenosťou: Böhm senior prichádzal ako právnik Mestského divadla v Grazi pravidelne do kontaktu s frustrovanými, málo zarábajúcimi spevákmi operného súboru. Svojmu synovi chcel garantovať lepšiu budúcnosť. Nebránil mu v hudobných aktivitách, ale "keď budem mať istotu, že dosiahneš niečo naozaj veľké, môžeš počítať s mojou plnou podporou. Ale štúdium práva Ti dá istotu, keď sa Ti to s hudbou nevydarí, že budeš môcť nastúpiť do mojej kancelárie." Böhm napokon právo doštudoval vďaka prižmúreným očiam pedagógov: im, jeho otcovi i jemu bolo vtedy totiž už jasné, že hudba definitívne zvíťazila.
Roku 1913 študoval vďaka odporúčaniu dirigenta Franza Schalka (ktorému Böhmov otec významne pomohol na začiatku kariéry) vo Viedni harmóniu, kontrapunkt a kompozíciu u Eusébia Mandyczewského, jedného z posledných priateľov a úzkych spolupracovníkov Johannesa Brahmsa. Súčasne navštevoval prednášky dejín hudby Guida Adlera na Viedenskej univerzite. Bol pravidelným hosťom vo Viedenskej dvornej opere, kde zažil všetky veľké hviezdy tých čias, vrátane Enrica Carusa, ktorý na neho urobil veľký dojem. Caruso mal už vtedy honoráre astronomických výšok, čo mladého Böhma spočiatku roztrpčovalo. Keď ho však počul po prvýkrát, skonštatoval: "ten muž je k nezaplateniu". Spomedzi dirigentov Filharmonických koncertov bol jeho favoritom Felix Weingartner.
Po šťastnom vyviaznutí z armádnych služieb počas 1. svetovej vojny sa stal roku 1916 korepetítorom opery v Grazi. Hoci nikdy neštudoval dirigovanie, čoskoro sa mu naskytli i prvé dirigentské príležitosti: najprv dirigoval ženský zbor počas jedného divadelného predstavenia (do denníka si vtedy poznamenal: "Zbor spieval katastrofálne. Na vine bol – dirigent!") a krátko na to viedol scénickú hudbu vo Verdiho Aide (u hudobníkov spôsobil rozruch tým, že vo štvorštvrťovom takte dirigoval druhú dobu doprave namiesto doľava). Po roku intenzívnej korepetítorskej práce dirigoval Böhm 17. októbra 1917 svoje prvé celovečerné operné predstavenie: Der Trompeter von Säckingen od Viktora Nesslera. Pôvodne 5-hodinové dielo skrátil na znesiteľné dveajpolhodiny a veľký dirigentský debut sa skončil triumfálnym úspechom. Počas osláv 150. výročia narodenia L. van Beethovena roku 1920 dirigoval v Grazi Fidelia. Po prvom predstavení kritiky priam súperili v chválospevoch a Böhm dostal ponuku prevziať od nasledujúcej sezóny funkciu šéfa opery. Napokon však sa však všetko vyvinulo inak...

Kariéra
Napriek istej pozícii v Grazi sa Böhm roku 1920 rozhodol prijať pozvanie Bruna Waltera dirigovať konkurzné predstavenia na miesto 4. kapelníka v Mníchovskej opere. Na Čarostrelca i Madame Butterfly dostal iba hodinovú skúšku. Predstavenia boli úspešné a Bruno Walter sa po druhom z nich Böhma opýtal: "Ako sa vám páči Mníchov?" Po kladnej odpovedi dodal: "Aj vy sa páčite Mníchovu!" Keď Böhm poznamenal, že v Grazi sa má stať šéfom, Walter odvetil: "Milý mladý priateľu, vo svojom živote som získal trpkú skúsenosť, že v našej kariére sa každý skok kruto vypomstí. Tento skok dopredu treba potom trikrát dobiehať. Nezištne vám radím, zostaňte tu. Vypracujete sa a mnohému sa naučíte. Prijmite pozíciu v Mníchove." Böhm zostal. V Bavorskej metropole získal obrovskú prax dirigovaním celého bežného repertoáru, ale najmä hlboké umelecké impulzy vďaka spolupráci a priateľstvu s Brunom Walterom. Böhm vo svojej biografii konštatuje, že vďaka Walterovi sa mu otvoril a priblížil svet Mozartovej hudby. (Ako je známe, Böhm sa postupne stal jedným z najväčších mozartovských interpretov svojej doby.) V Mníchove sa dostal do aktívneho kontaktu i s operami Richarda Straussa, ktoré sa neskôr stali jeho doménou. Gavaliera s ružou i Ariadnu na Naxe tu uviedol po prvýkrát bez jedinej skúšky, avšak vďaka Böhmovej sebadôvere, presnej dirigentskej technike, jasnej koncepcii, ako aj vynikajúcemu orchestru a vokálnemu ansámblu boli obe predstavenia grandióznymi úspechmi. Veľká straussovská a mozartovská speváčka Maria Ivogün dokonca poznamenala, že sa pri speve cítila lepšie, ako so Straussom samotným... Počas pôsobenia v Mníchove dirigoval Böhm okolo 700 operných predstavení.
Po Mníchove nasledovala Böhmova prvá šéfovská pozícia: roku 1927 sa stal generálnym hudobným riaditeľom v Darmstadte. Tu mal konečne i viac možností dirigovať koncerty (v Mníchove bola táto úloha prakticky výlučne v rukách hudobného riaditeľa). Roku 1931 uviedol i Bergovu operu Wozzeck, podľa skladateľových slov v ideálnom naštudovaní. Niet divu, jasnú koncepciu Böhm preniesol na celý aparát na nie menej, ako 34 skúškach!

Na vrchole
Je všeobecne známe, že výstupom na dirigentský Olymp je koncertovanie s Viedenskými filharmonikmi. Karl Böhm stál na čele tohto orchestra prvý krát roku 1933. Bola to vzájomná láska na prvý pohľad. Odvtedy až do svojej smrti dirigoval Filharmonikov približne 450-krát, Roku 1967 ho vymenovali za čestného dirigenta. Niekoľko týždňov pred smrťou Böhm os svojom vzťahu k tomuto orchestru povedal: "Miloval som ich tak, ako je možné milovať človeka."
Po krátkom intermezze v Hamburskej opere sa Böhm roku 1934 stal na deväť rokov hudobným riaditeľom Drážďanskej štátnej opery. Nástup do tejto funkcie sprevádzala problematická situácia v súvislosti s jeho predchodcom Fritzom Buschom, ktorý sa napriek nežidovskému pôvodu dostal do nemilosti nacistického režimu. Böhma napriek priateľstvu s Buschom dlho sprevádzal nepravdivý chýr, že Buscha z funkcie vytlačil. Vo svojich spomienkach o svojom pôsobení v saskej metropole hovorí:
"Čas v Drážďanoch bol vari môj umelecky najplodnejší, pretože som vtedy, napriek nepriaznivej a po vypuknutí vojny dokonca krajne napätej politickej situácii, mal možnosť presadiť umelecky to, čo sa mi už neskôr nikdy nepodarilo: postaviť skutočný súbor. Tento súbor mi bol k dispozícii na všetkých skúškach a umožnil mi naštudovať najnáročnejšie ansámblové opery, predviesť ich štyri-päť krát a neskôr v tom istom obsadení znovu po jedinej skúške v takej kvalite, ako na premiére."
V Drážďanoch bol Böhm opäť extrémne vyťažený: za pultom v opere stál celkom 689-krát a navyše 10-krát ročne viedol orchestrálne koncerty. Medzi jeho hviezdne okamihy patrili svetové premiéry Straussových opier Die schweigsame Frau (1935) a Daphne (1938). Strauss našiel popri Clemensovi Kraussovi v Böhmovi svojho druhého zasväteného dirigenta. Strauss mu navyše ponúkol ešte hlbší vhľad do Mozartovej hudby: upozornil ho na fakt, že Mozart bol vlastne vynálezcom nekonečnej melódie, ako aj na jeho fenomenálnu schopnosť zmeniť náladu a charakter na minimálnej ploche („Spomeňte si na dva pomalé takty v finále 2. dejstva Dona Giovanniho, potom, ako Leporello pozval masky, bezprostredne pred tak tragickým „maskovým“ tercetom: vidíte, milý priateľu, keby som bol napísal tieto dva takty, rád by som za ne dal tri moje opery“)
Z Drážďan sa roku 1943 Böhm presťahoval do Viedne. Na konci prvej fázy jeho pôsobenia vo funkcii hudobného riaditeľa Štátnej opery (1943-45) bol priamym svedkom zničenia Viedenskej opery pri bombardovaní dňa 12.3.45 (!). Po vojne ho stihol podobný osud, ako mnohých jeho kolegov (vrátane Furtwänglera, Kraussa, Knapperstbuscha a ď.): dvojročný zákaz dirigovať. Toto opatrenie sa nezakladalo na obvinení z kolaborácie, ale iba na púhom fakte, že počas fašizmu vykonával svoju prácu tak, ako vždy. Preto bolo pre Böhma veľkou satisfakciou, že roku 1955 mohol vo Viedni otvoriť zrekonštruovanú budovu Štátnej opery.
Medzitým však v rokoch 1950-53 riadil nemecké sezóny v Teatro Colon v Buenos Aires, ktoré pod jeho vedením stalo jednou z popredných svetových operných scén.
Jeho druhé obdobie (1954-1956) vo funkcii hudobného riaditeľa Viedenskej štátnej opery sprevádzali veľmi protichodné a pre Viedeň signifikantné udalosti. Divadlo i hudobná verejnosť ho po podpise päťročnej zmluvy vítali s ováciami, na jeho počesť usporiadali dokonca fakľový sprievod. Postupne sa však začali množiť intrigy, podplácanie návštevníkov miest na státie, aby "vyrobili" neúspech, rokovania o nástupcovi za jeho chrbtom. Pod tlakom týchto skutočností Karl Böhm roku 1956 po sotva dvoch rokoch pôsobenia na svoju funkciu rezignoval. Jeho nástupcom sa stal Herbert von Karajan. Böhm sa rozhodol po tom všetkom už nikdy neprevziať oficiálnu funkciu. S Viedenskými filharmonikmi však v intenzívnej a radostnej tvorivej spolupráci pokračoval až do konca svojho života.
Hoci po roku 1956 už nikde nezastával funkciu šéfdirigenta, bol jedným z najzamestnanejších dirigentov. Pravidelne koncertoval a nahrával s Viedenskými a Berlínskymi filharmonikmi (kompletná nahrávka Mozartových symfónií), drážďanskou Staatskapelle, Londýnskym symfonickým orchestrom, hosťoval v Metropolitnej opere a zastával kľúčovú pozíciu v Salzburgu.
Mimoriadne plodná bola Böhmova spolupráca s Bayreutským festivalom, hoci počas vojny jeho vzťah k Wagnerovej hudbe ochladol. (Niet divu, Wagner bol Hitlerovým obľúbeným skladateľom. Od uvádzačov Mníchovskej opery sa Böhm dozvedel, že Hitler po prvom dejstve Tristana podpisoval v lóži rozsudky smrti!). Vďaka pozvaniu Wielanda Wagnera a stretnutiu s dirigentom Karlom Muckom, ktorý prostredníctvom kontaktov s Cosimou Wagnerovou patril medzi najzasvätenejších znalcov autentických predstáv Richarda Wagnera o interpretačnom štýle jeho hudby, dostal nové wagnerovské impulzy. V Bayreuthe dirigoval Prsteň, Majstrov spevákov norimberských i Tristana a Izoldu. Všetky opery vtedy inscenoval Wieland Wagner. Roku 1966 vznikla i legendárna live nahrávka Tristana s fenomenálnymi spevákmi, Birgit Nillsonovou a Wolfgangom Windgassenom, v titulných úlohách. Podľa pôvodného projektu mala byť nahrávka výsledkom zostrihu samostatných predvedení jednotlivých dejstiev a dvoch kompletných predstavení. Ukázalo sa však, že hudobný ťah bol oveľa jednoznačnejší pri kompletných predvedeniach. Böhm vo svojej autobiografii spomína: "Práve pri takom diele, ako je Tristan, ktoré musí byť jediným crescendom, od prvého roztúženého a-f vo violončelách, až po posledný akord v Izoldinej smrti, plným maximálnej vášne, sa dá toto všetko dosiahnuť iba pri živej nahrávke. Tento extrémny výraz a veľká línia sú pri akokoľvek minucióznej štúdiovej práci nedosiahnuteľné."

Nová hudba
Hudba súčasníkov, hudba 20. storočia, mala v Karlovi Böhmovi vynikajúceho a nadšeného interpreta. Už v Mníchove uviedol do repertoáru Ravelovu Španielsku hodinu a Stravinského Slávika. Od roku 1931 často dirigoval najmä Bergovu operu Wozzeck a to nielen v Nemecku, ale aj v Neapole i Buenos Aires. Špeciálne miesto v Böhmovom repertoári mali opery Richarda Straussa.
Karl Böhm roku 1940 opakovane a s veľkým úspechom dirigoval Baladickú suitu Eugena Suchoňa. Uviedol ju v s Drážďanskou filharmóniou v starej Semperovej opere ako zahraničnú premiéru a krátko na to i s Berlínskym filharmonickým orchestrom i Viedenskými filharmonikmi. Spolupráca medzi Suchoňom a Böhmom nebola jednoduchá, nakoľko, súdiac podľa Suchoňových spomienok (Podmanený svet, 1981), Böhm s orchestrom nepracoval podľa skladateľových predstáv a na jeho poznámky bol veľmi citlivý. Došlo i k drobným nedorozumeniam, ktoré sa však bezo zvyšku rozplynuli v triumfálnych úspechoch skladateľa i dirigenta.

Osobnosť a dirigentský štýl
"Jeho gestá boli niekedy primalé, nikdy som nevedela presne, kde je. Ale keď som počúvala, bolo všetko jasné" (Christa Ludwig)
Mal malé, jemné, priam funkcionalistické gestá, skôr navrhujúce, ako popisné. Kto ho však videl dirigovať vie, že z neho sršala pulzujúca energia, ktorá ho na vypätých miestach niekedy donútila i k ľahkému výskoku. Na skúškach s orchestrami pracoval mimoriadne detailne, na nepozornosť reagoval podráždene. Manierizmus a sentimentalita mu boli cudzie, jeho krédom bola transparentnosť: jasnosť sadzby a štruktúry nikdy neobetoval prirýchlym alebo príliš pomalým tempám. Jeho zjav, interpretačný štýl, dirigentská technika nenasvedčovali, že by bol hviezdou. Nebol človekom médií, svojej kariére sa nesnažil dávať umelé impulzy zvonku. Mal však nezvyčajnú schopnosť v patričnej miere ustúpiť do úzadia a umožniť pôsobenie hudby zdanlivo bez sprostredkujúceho interpretačného článku. Vďaka tejto schopnosti si získal priazeň najvýznamnejších svetových orchestrov i najširšej hudobnej verejnosti.
Ťažiskom jeho koncertného i operného repertoáru boli diela Mozarta, Straussa a Wagnera, veľkú pozornosť však venoval i Beethovenovi, Brahmsovi, Brucknerovi, Haydnovi, Schubertovi i Bergovi.

Z myšlienok
"Najťažšia na Albanovi Bergovi je jeho notácia, ktorá však patrí k duchu jeho hudby. Dalo by sa totiž – a ja by som to dokázal – partitúru prepísať bez jedinej zmeny tónu a dynamiky, tak, že by opera bola oveľa ľahšie čitateľná. Potom by to však už nebol Bergov Wozzeck. V prípade Lulu Berg zložitosti notácie – možno trošku aj na môj podnet – zjednodušil. V tejto súvislosti sa môžeme zmieniť i o výroku Richarda Straussa: Čím rýchlejšie komponujem, tým pomalší je môj zápis."

"...keď my na pódiu nie sme všetci presvedčení, nepresvedčíme ani naše publikum!"

"Čo sa týka dirigenta, zastávam názor – či už v opere, alebo koncertnej sieni -, že by mal robiť iba také pohyby, ktoré sú nevyhnutné na to, aby s orchestrom rytmicky a výrazovo komunikoval. Všetko nad tento rámec je show, ktorú od dirigenta žiaden orchester sveta nekúpi. Gestá teda nemajú byť samoúčelné, ale jednoducho majú byť výrazom jeho prežitia hudby. V tejto súvislosti chcem povedať, že som šťastný, že na svete existuje miesto, kde treba posudzovať dirigenta iba podľa počutia a nie podľa videnia: v bayreuthskom Festspielhause!"

"U Viedenských a Berlínskych filharmonikov začínam tam, kde s menej dobrými orchestrami končím, respektíve musím skončiť."

"Pri skúšaní má - ba dokonca musí – byť dirigent učiteľsky dôsledný, aby mohol vyjadriť všetky skladateľove nuancy, pričom však pri predvedení už nesmie nemyslieť na to, či hráč na lesnom rohu zvládne ťažké miesto, alebo nie, lebo v takom prípade ho určite nezvládne. Zažil som neuveriteľné veci. V Drážďanoch bol sóločelistom pán Hesse... (...) Raz som dirigoval spamäti Brucknerovu symfóniu a omylom som si iba pomyslel, že violončelá majú nastúpiť na tomto mieste, bez toho, aby som sa tým smerom pozrel. Pán Hesse nastúpil ako jediný – priskoro. Dal som mu rukou signál a po koncerte som sa ho opýtal: Hesse, vy ako jediný nastúpite na nesprávnom mieste? A on mi odpovedal: Pán profesor, mal som pocit, že chcete, aby som nastúpil."

"V hudbe nestrpím žiadne kompromisy. V živote som splodil dosť veľa problémov, ale v mojej hudbe som bol vždy úprimný a priamy."


Diskografia (výber)
L. van Beethoven: Symfónia č. 6 (Wiener Philharmoniker, DGG)
L. van Beethoven: Symfónia č. 9 (Norman, Fassbaender, Domingo, Berry, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker, DGG)
L. van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. 5 (Pollini, Wiener Philharmoniker, DGG)
L. van Beethoven: Missa solemnis (Stader, Radev, Dermota, Greindl, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale, Berliner Philharmoniker)
L. van Beethoven: Fidelio (Deutsche Oper Berlin, Decca)
A. Berg: Wozzeck (Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin, DGG)
A. Berg: Lulu (Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin, DGG)
J. Brahms: Koncert pre klavír a orchester č. 1 (Pollini, Wiener Philharmoniker, DGG)
J. Brahms: Koncerty pre klavír a orchester č. 1&2 (Backhaus, Wiener Philharmoniker, Decca)
A. Bruckner: Symfónie č. 3&4 (Wiener Philharmoniker, Decca)
W.A. Mozart: 46 Symfónií (Berliner Philharmoniker, DGG)
W.A. Mozart: Requiem (Mathis, Hamari, Ochman, Ridderbusch, Konzertvereinigung Wiener Staastopernchor, Wiener Philharmoniker, DGG)
W.A. Mozart: La Clemenza di Tito (Staatskapelle Dresden, DGG)
W.A. Mozart: Cosi fan tutte (Wiener Philharmoniker, DGG)
W.A. Mozart: Don Giovanni (Orchester Národného divadla Praha, DGG)
W.A. Mozart:: Idomeneo (Staastkapelle Dresden, DGG)
W.A. Mozart:: Le nozze di Figaro (Deutsche Oper Berlin, DGG)
W.A. Mozart: Die Zauberflöte (Berliner Philhamoniker, DGG)
M. Reger: Mozartove variácie op. 32 (Berliner Philharmoniker, DGG)
R. Strauss: Alpská symfónia, Don Juan, Tak riekol Zarathustra, Till Eulenspiegel, Slávnostné prelúdium, Život hrdinu, Smrť a vykúpenie, Tanec siedmych závojov (Staatskapelle Dresden, Berliner Philharmoniker, DGG)
R. Strauss: Arabella, Ariadna na Naxe, Capriccio, Daphne, Elektra, Žena bez tieňa, Gavalier s ružou, Salome, Mlčanlivá žena (DGG)
R. Wagner: Der fliegende Holländer (Bayreuther Festspiele, DGG)
R. Wagner: Tristan und Isolde (Bayreuther Festspiele, DGG)
R. Wagner: Nibelungov prsteň (Bayrether Festspiele, Philips)


Bibliografia (výber)
K. Böhm: Ich erinnere mich ganz genau. Die Autobiographie des großen Dirigenten.(1968)
M. Roemer: Karl Böhm (1966)


Uverejnené v časopise Hudobný život, 2001

© Adrian Rajter

Veľkí dirigenti 20. storočia: Clemens Krauss


CLEMENS KRAUSS
31.3.1893 (Wien) – 16.5.1954 (Mexico City)

Usilovnosť bez talentu je zbytočná, talent bez usilovnosti vzbudzuje nevôľu.
Oboje zjednotené môže stvoriť umelca. (C.K.)Detstvo
Viedeň na prelome 19. a 20. storočia, Viedeň Gustava Mahlera, Alfreda Rollera, Huga von Hofmannsthala, Petra Altenberga, Siegmunda Freuda, plná viery v pokrok a dobrú budúcnosť, mesto, v ktorom každá divadelná premiéra, každý filharmonický koncert bol takmer národným sviatkom a herci i hudobníci boli známejší, než politici, Viedeň, ako ju opisuje vo svojich memoároch Svet včerajška Stephan Zweig, bola od narodenia domovom Clemensa Kraussa. Bol synom 44-ročného gavaliera cisárskeho dvora Hectora Baltazziho (cisárovnú Alžbetu sprevádzal na jej výjazdoch a bol strýkom barónky Mary Vetsera, ktorá zomrela v Mayerlingu po boku korunného princa Rudolfa) a sotva 17-ročnej Clementiny Kraussovej, členky baletu Viedenskej dvornej opery a neskôr speváčky. Jej rodičia údajne vzhľadom na veľký vekový rozdiel neprivolili sobášu a Clemens Krauss sa napokon so svojim otcom, ktorý po tragédii v Mayerlingu na žiadosť cisára Františka Jozefa opustil krajinu, nikdy nestretol. Vo svojom autobiografickom náčrte Krauss o svojom detstve napísal:
Bol som vychovaný v dome svojich starých rodičov. Môj starý otec mal v pláne tak usmerniť moje štúdium, aby som mohol neskôr nastúpiť na diplomatickú dráhu. (...) Jeho zámery však stroskotali na tom, že vo veku ôsmych rokov u mňa objavili výnimočne pekný sopránový hlas. Navštevoval som potom hodiny spevu a prijali ma ako speváčika do cisárskej dvornej kapely. A bolo o mne rozhodnuté! Už v útlom detskom veku som vedel noty nesúce označenia zo začiatku abecedy nakresliť medzi linajky skôr, ako som poznal samotnú abecedu a teraz som sa ako mladistvý spevák naučil čítať staré kľúče, cirkevné tóniny a základné pojmy hudobnej harmónie. Čoskoro som bol schopný čítať všetku hudbu a dešifrovať partitúry. Schubertove piesne, ktoré so si sám spieval, Mozartove a Haydnove omše, Beethovenove klavírne sonáty boli príčinou mojej túžby stať sa hudobníkom. Vo veku 12 rokov som bol k tomu rozhodnutý, ako devätnásťročný som dirigoval svoje prvé operné predstavenie v Brne...

Štúdium
Clemens Krauss patrí medzi tých veľkých dirigentov 20. storočia, ktorí boli sprostredkovane a neraz i bezprostredne v kontakte s veľkými postavami hudby 19. storočia. Jeho prastarý otec bol spoluzakladateľom Viedenského mužského speváckeho združenia a spieval ešte pod Beethovenovým vedením. Neskôr mu dirigent Franz Schalk sprostredkúval autentické podanie Wagnerových partitúr tetralógie i Majstrov spevákov norimberských podľa jeho pedagóga Hansa Richtera, Richard Strauss mu odovzdal ducha a štýl premiéry Tristana, ktorú dirigoval jeho raný mentor Hans von Bülow. Na svojich prvých koncertoch s Viedenskými filharmonikmi boli ešte v radoch orchestra hudobníci, ktorí si pamätali na vystúpenia pod vedením Johannesa Brahmsa a sprostredkovali mu tak autentické poznanie o frázovaní, tempách a celkovom stvárnení nejedného diela. Pre Clemensa Kraussa bolo toto poznanie zaväzujúce: dirigent nemá usilovať o sebaprezentáciu, o pohybové kreácie na základe hudby, ale o oživenie zvukového obrazu v súlade s intenciami skladateľa.
Ako dirigent bol samoukom. Za svojho duchovného učiteľa považoval Arthura Nikischa, ktorého berlínske koncerty Krauss počas svojho pôsobenia v Štetíne pravidelne navštevoval. Bola to pre neho podľa jeho vlastných slov fascinujúca, presvedčivá a predsa veľmi prirodzená osobnosť.

Kariéra
Krauss dirigoval svoje prvé operné predstavenie ako 19-ročný v Brne, kde pôsobil rok v pozícii zbormajstra. Potom nasledovali ročné angažmány v Rige a Norimbergu a v rokoch 1916-21 prvé trvalé pôsobenie v pozícii divadelného dirigenta v Štetíne, kde mal po prvýkrát možnosť viesť i symfonické koncerty. Roku 1921 sa stal šéfom opery a dirigentom symfonických koncertov Grazi, kde ho objavil Franz Schalk a od toho momentu sa jeho kariéra začala prudko rozvíjať: 1922 už bol prvým dirigentom viedenskej Opery (ako 29-ročný!), súčasne profesorom a vedúcim dirigentskej triedy na Hudobnej akadémii a dirigentom koncertov Tonkünstler orchestra. 1924-29 bol intendantom a generálnym hudobným riaditeľom opery vo Frankfurte nad Mohanom (jeho spolupracovníkmi boli scénický výtvarník Ludwig Sievert a režisér Lothar Wallerstein) a dirigentom tzv. Múzejných koncertov. Súčasne čoraz viac hosťoval i v zámorí (Buenos Aires, Philadelphia). 1929-1934 bol riaditeľom Viedenskej štátnej opery, súčasne 1930-1933 šéfdirigentom Viedenských filharmonikov, s ktorými podnikol i úspešné turné do zahraničia. 1935-1937 bol riaditeľom Berlínskej štátnej opery (Unter den Linden). 1937-1944 pôsobil naposledy v oficiálnej funkcii ako intendant a hudobný riaditeľ Bavorskej štátnej opery v Mníchove, ktorej rozkvet (o.i. premiéry Straussových opier Friedenstag a Capriccio) i pád po bombardovaní 3. a 4. októbra 1943 bezprostredne zažil. Pred koncom vojny pôsobil ešte i ako intendant Salzburského festivalu a zaslúžil sa o transformáciu konzervatória Mozarteum na vysokú školu.
Po vojne mu bola vzhľadom na fakt, že počas celého trvania fašizmu v Nemecku dirigoval, pozastavená dirigentská činnosť. Krauss totiž spočiatku údajne i sympatizoval s novou politikou obnovy Nemecka a roku 1933 dokonca prijal ponuku dirigovať svetovú premiéru Straussovej Arabelly v drážďanskej Semper opere po tom, čo z pozície jej šéfa zlikvidovali Fritza Buscha a Knappertsbusch i Erich Kleiber za týchto okolností z protestu angažmán odmietli. V rokoch 1937 – 1944 však aktívne pomáhal početným židovským rodinám pri úteku z Nemecka cez Holandsko do Veľkej Británie a napokon roku 1943 odmietol prevziať vysoké štátne vyznamenanie, ktoré mu Hitler plánoval udeliť pri príležitosti jeho 50. narodenín.
Roku 1947 nadviazal na svoju medzinárodnú kariéru koncertami Miláne, Ríme, Buenos Aires, ako aj opernými predstaveniami vo Viedni. S Viedneskými filharmonikmi hosťoval v Covent Garden (Salome) i v Royal Albert Hall, ako aj v Egypte. Od roku 1949 mohol opäť dirigovať i v Nemecku, v Bayreuthe naštudoval Prsteň nibelungov i Parsifala a pravidelne koncertoval s Bamberskými symfonikmi. Roku 1952 bol vymenovaný za doživotného čestného člena Viedenských filharmonikov. V povojnovom období sa intenzívne venoval i nahrávaniu, roku 1954 zaznamenal na gramoplatne Salome. V tom istom roku dirigoval koncert Viedenských filharmonikov k 90. narodeninám Richarda Straussa a v máji viedol štyri koncerty v Mexico City. Niekoľko hodín po poslednom z nich podľahol srdcovému infarktu. Plánovaný film britskej produkcie Netopier, ako aj angažmány v Bayreuthe a ďalšie plánované koncerty v Berlíne, Brazílii a Austrálii sa už neuskutočnili.

Repertoár a dirigentský štýl
To, že môj Don Juan bol pod vašim vedením nádherný, to ma neprekvapilo, ale najviac ma potešilo, že ste predviedli takú peknú h-molku (R. Strauss v gratulácii C. Kraussovi po koncerte, na ktorom predviedol Schubertovu Nedokončenú symfóniu)

Ťažiskom jeho repertoáru bol popri dielach Richarda Straussa (Strauss hovorieval, že bol presvedčivejším dirigentom jeho diel, ako on sám) viedenský klasicizmus, najmä však Haydn a Mozart. Veľkú pozornosť venoval i hudbe Johanna Straussa st. i ml. a Josepha Straussa: roku 1940 dirigoval 1. novoročný koncert Viedenských filharmonikov a v nasledujúcich rokoch založil tradíciu, ktorá je dnes najväčšou mediálnou udalosťou (a najväčším obchodom) v oblasti klasickej hudby na svete. Bol však ja zasväteným interpretom súčasnej hudby (napokon, súčasným skladateľom bol vtedy aj R. Strauss): dirigoval viedenskú premiéru Bergovej opery Wozzeck (1930), často a na rôznych miestach uvádzal Rumunské rapsódie George Enescu, hudbu Stravinského i Schönberga a ď.. Spomedzi jeho nahrávok (väčšinou ide o záznamy z koncertov, resp. operných predstavení), je popri „klasickom“ naštudovaní Gavaliera s ružou z Bavorskej štátnej opery z Vioricou Ursuleac v titulnej úlohe ponúka vhľad do jeho interpretačného štýlu živá nahrávka koncertu Symfonického orchestra Bavorského rozhlasu z roku 1953 s fenomenálnym podaním Straussovej Symphonie Domestica a strhujúcou, extatickou Ravelovou Španielskou rapsódiou.
Dirigoval vždy z partitúry, hoci diela ovládal vždy naspamäť (ako mohol napríklad nevedieť spamäti Figarovu svadbu, ktorú uviedol 115-krát!)
Mal precízne, neokázalé gesto. V hudbe klasicizmu dbal na striktné dodržiavanie počiatočného tempa a pomalé časti dirigoval v prirodzenom tempe, v porovnaní so svojimi kolegami tých čias oveľa rýchlejšie! Mal jasnú víziu a koncepciu, v symfóniách zastával myšlienku tempovej súvislosti a logiky spájajúcej jednotlivé časti, záležalo mu na čitateľnosti a transparentnosti orchestrálneho zvuku i v najhustejšej sadzbe. Zmysel pre efekt a bravúru preukázal na svojich predvedeniach diel dynastie straussovcov.
Clemens Krauss nebol dirigentom – diktátorom, v interpretačnom aparáte sa vždy cítil a prejavoval ako primus inter pares.
Bol veľký priekopníkom novodobej verdiovskej interpretácie, založenej na dramatizme a dôslednom vyjadrení textu. Ako vynikajúci operným dirigent sa pociťoval ako zjednocovateľ všetkých zložiek interpretačného aparátu. Mal jasné predstavy o scénickom stvárnení: Páni, nestačí si prečítať iba klavírny výťah, ale aj pôvodnú drámu! Nie je nezaujímavé, že bol vari „posledným žiakom“ Giacoma Pucciniho. Hrával mu na klavíri jeho diela a Puccini dirigoval, čo mu spôsobovalo veľké potešenie. Pri tej príležitosti neraz menil a upresňoval tempové označenia. Krauss bol teda dôverným znalcom Pucciniho „poslednej vôle“.

Ohlasy v tlači
Clemensa Kraussa už od jeho mladých liet sprevádzali pozitívne ohlasy recenzentov
V Rige po predvedení Mendelssohnovho Sna noci svätojánskej autor článku zaznamenal romantické fluidum šíriace sa z očí a rúk tohto zvláštneho mladého, sotva dvadsaťročného muža. V Štetíne podľa jednej kritiky dirigoval tak temperamentne, že pohyb zachvacoval celé jeho telo: tu zjavne pod vplyvom Arthura Nikischa Krauss dočasne opustil svoju maximu sebeaovládania a koncentrácie. Recenzie v Štetíne však opakovane vyzdvihovali i úchvatnosť vnútorného plameňa, ktorý horel v mladom dirigentovi..
Kladné ohlasy pokračovali i v Grazi: Nikdy sme ešte nepozorovali, koľko sa dá docieliť malými pohybmi, ako sa dá preniesť rytmus na hudobníkov prostredníctvom sugescie, a nie taktovaním.
„Toto je náš človek!“.
Po predstavení Súmraku Bohov kritika písala: „Toto je najpokojnejší muž, ktorý bol kedy za naším pultom. Pre neho existuje iba jediný zákon: dielo.“

Pedagóg
Cieľom každej hudobnej interpretácie musí byť správny výklad novým písmom zaznamenanej improvizácie veľkých majstrov. Preto je poznanie autentickej vôle skladateľa prameňom, z ktorého musí byť interpret vždy pripravený čerpať. Je mi jasné, že mne toto poznanie bolo neraz sprostredkované priamo. (C.K.)
Toto krédo vštepoval i svojím študentom na Viedenskej vysokej hudobnej škole a na letných kurzoch konaných počas festivalu v Salzburgu. Dirigentovým prameňom nie je iba partitúra, ale aj traktáty o dobovej interpretačnej praxi (upozorňoval už vtedy, dávno pred začiatkom hnutia autentickej interpretácie, na nevyhnutnosť študovať spisy L. Mozarta, J. J. Quantza a ď.) a znalosť histórie a literatúry. V problematike dirigentskej techniky nabádal svojich študentov k nachádzaniu vlastných, a čo najjednoduchších riešení. Odhováral ich od imitovania iných dirigentov, s príznačnou sebairóniou im zakazoval, aby napodobňovali jeho. Medzi Kraussových žiakov patril Herbert von Karajan, Ľudovít Rajter a Otmar Suitner.

Klavirista, libretista
Menej známou kapitolou je Clemens Krauss – klavirista. Už v mladých rokoch korepetoval so svojou matkou a neskôr sa dokonca rozhodoval medzi kariérou klaviristu a dirigenta. Archívy Bavorského rozhlasu uchovávajú vzácne nahrávky piesní Richarda Straussa v ktorých Clemens Krauss na klavíri sprevádza svoju manželku, sopranistku Vioricu Ursuleac. Nahrávka vznikla roku 1952, v čase, keď táto veľká predstaviteľka najväčších straussovských partií už na operných scénach nespievala. Dokumentuje však ušľachtilú krásu jej hlasu a vynikajúci, precízny a empatický klavírny sprievod Clemensa Kraussa.

Dlhoročná intenzívna tvorivá spolupráca dirigenta so skladateľom Richardom Straussom (naštudoval početné svetové premiéry jeho opier, Gavaliera z ružou uviedol 192-krát!), vo svojom rozsahu i hĺbke unikátna, plná plodných úvah o detailoch i celkovom smerovaní tvorivého procesu, scénických, textových i hudobných riešeniach, čiastočne dokumentovaných i v publikovanej korešpondencii oboch velikánov, vyvrcholila Straussovým oslovením: „Prečo nenapíšete libreto Vy?“. Mal na mysli libreto k svojej poslednej opere Capriccio, ktorej námetom je ranobarokový spor: má slúžiť hudba slovu, alebo slovo hudbe? Primo le parole e dopo la musica, alebo Prima la musica e dopo le parole? Krauss oslovenie prijal, napokon diskusie o hudbe a slove viedli v rozhovoroch i korešpondencii so Straussom už niekoľko rokov. Jedinečnosť a mágiu tejto nevšednej tvorivej harmónie (a možno aj tajné krédo) dvoch veľkých duchov symbolicky vyjadrujú slová grófky v jej záverečnom monológu v opere Capriccio:
„Márna snaha obe oddeliť. Do jedného sa zlievajú slová a hudba, vytvárajúc tak niečo celkom nové. Tajomstvo hodiny – jedno umenie je spasením pre druhé!“


Diskografia (výber):
L. van Beethoven: 2. symfónia D dur (EMI)
J. Brahms: 3. symfónia Es dur, Wiener Philharmoniker (Koch)
G. Enescu: Rumunská rapsódia č. 1, Wiener Philharmoniker (Teldec)
F. Mendelssohn: Eins Sommernachtstraum, Wiener Symphoniker (Tuxedo)
M. Ravel: Rapsodie Espagnole, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Orfeo)
M. Ravel: El sombrero de tres picos, Wiener Philharmoniker (Preiser)
F. Schubert: Symfónia č. 9 C dur, Wiener Symphoniker (Teldec)
R. Strauss: Die Ägyptische Helena, Wiener Staatsoper (Koch)
R. Strauss: Der Rosenkavalier, Bayerischer Rundfunk (LYS)
R. Strauss: Die Liebe der Danae, Wiener Philharmoniker (Orfeo)
R. Strauss. Salome, Wiener Philharmoniker (London)
R. Strauss: Also sprach Zarathustra, Wiener Philharmoniker (Decca)
R. Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche, Wiener Philharmoniker (Decca)
R. Strauss: Ein Heldenleben. Wiener Philharmoniker (London)
R. Strauss: Don Quixote, Wiener Philharmoniker, Moraweg, Fournier (Decca)
R. Strauss: Symphonia Domestica, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Orfeo)
R. Strauss: Metamorphosen, Bamberger Symphoniker (amadeo)

Bibliografia (výber):
- Gregor, J.: Clemens Krauss. Seine musikalische Sendung. Wien 1953
- Pander O. von: Clemens Krauss in München. München 1955
- Scanzoni, S., Kende, G. K.: Der Prinzipal. Clemens Krauss. Fakten, Vergleiche, Rückschlüsse. Tutzing 1988
-Strauss, R., Krauss, C.: Briefwechsel. München 1963

Súvisiace texty:
- Ľudovít Rajter - deväť desaťročí s hudbou
- Tanzaufführung – Strauss-Abend, Wien, 1929


© Adrian Rajter

Uverejnené v časopise Hudobný život, 2001