E. Dohnányi - W. A. Mozart - Radio Budapest


Ernő Dohnányi, foto: archív LR


Maďarský rozhlas / Magyar Rádió
Budapešť, 1941 - 1942
Kompletné predvedenie koncertov pre klavír a orchester W. A. Mozarta

ERNŐ DOHNÁNYI, klavír


27.11.1941
Rozhlasový orchester (Rádiózenekar)
Ľudovít Rajter* – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester F dur KV 37 (č. 1)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester B dur KV 595 (č. 27)

18.12.1941
Rozhlasový orchester (Rádiózenekar)
Frigyes Fridl – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester B dur KV 39 (č. 2)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester c mol KV 491 (č. 24)

26.12.1941
Rozhlasový orchester (Rádiózenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester D dur KV 40 (č. 3)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester G dur KV 453 (č. 17)

19.01.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester G dur KV 41 (č. 4)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester B dur KV 456 (č. 18)

26.01.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester D dur KV 175 (č. 5)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester C dur KV 467 (č. 21)

16.02.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester B dur KV 238 (č. 6)
W. A Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur KV 488 (č. 23)

23.02.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester C dur KV 246 (č. 8)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester D dur KV 537 (č. 26)

16.03.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur KV 271 (č. 9)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester D dur KV 451 (č. 16)

23.03.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Frigyes Fridl – dirigent (KV 242)
Ernő Dohnányi – dirigent (KV 365)
Béla Böszörményi-Nagy – klavír (KV 242 & KV 365)
Ernő Dohnányi – klavír (KV 242)
György Faragó – klavír (KV 365)
W. A. Mozart: Koncert pre 3 klavíry a orchester F dur KV 242 (č. 7)
W. A. Mozart: Koncert pre 2 klavíry a orchester Es dur KV 365 (č. 10)

07.04.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Frigyes Fridl – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester F dur KV 413 (č. 11)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur KV 482 (č. 22)

07.05.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur KV 414 (č. 12)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester C dur KV 503 (č. 25)

18.05.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovít Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester C dur KV 415 (č. 13)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester F dur KV 459 (č. 19)

09.06.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Frigyes Fridl – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur KV 449 (č. 14)
W. A. Mozart: Rondo D dur KV 382
W. A. Mozart: Rondo A dur KV 386

30.06.1942
Orchester opery (Operaházi Zenekar)
Ľudovit Rajter – dirigent
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester B dur KV 450 (č. 15)
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466 (č. 20)


Zdroj: týždenníky Maďarského rozhlasu Rádióélet, 1941, 1942.

* Ľudovít Rajter svoje meno v maďarskom prostredí uvádzal v tvare Rajter Lajos. V tejto podobe je uvádzané aj v koncertných programoch a ďalších tlačovinách z obdobia jeho pôsobenia v Budapešti, ako aj vo väčšine maďarských dokumentov z 2. polovice 20. storočia, až do prítomnosti.


Súvisiace texty:

Ernő Dohnányi

Ľudovít Rajter v Budapešti

Ľudovít Rajter - obyvateľ Pannónie

Ľudovít Rajter - deväť desaťročí s hudbou

Tanzaufführung – Strauss-Abend, Wien, 1929

Veľkí dirigenti 20. storočia: Clemens Krauss

© Adrian Rajter

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára